મારી ગઝલો ગાંધીવાદી છે…

One
(અજબ કરામત કરી, ચિતારે રંગપ્યાલીઓ ભરી…      …ઝરવાણી, રાજપીપળા, ૧૧-૦૭-૧૦)

*

બે પ્રકાશિત રચનાઓ આજે ફરીથી મમળાવીએ… બે ઘડી બેસીએ અને દિલ હાશકારો અનુભવે એવું ઘર કબર પહેલાં મળે ખરું ? અને કવિની રચનામાં શું હોય છે? સત્ય? નકરું સત્ય! કેમકે કવિ માટે તો શબ્દ જ એનું સૂતર, ચરખો અને ખાદી પણ છે…  ખરું ને?!

*

Brahmanaad_jyaa dil ne haash
(બ્રહ્મનાદ, માર્ચ-એપ્રિલ, ૧૦…             …તંત્રી શ્રી પ્રભુદાસ ત્રાસડિયા)

*

Brahmanaad_paapaNo varShothi
(બ્રહ્મનાદ, માર્ચ-એપ્રિલ, ૧૦…             …તંત્રી શ્રી પ્રભુદાસ ત્રાસડિયા)

*

Two
(ઊડતું વાદળ…                        …ઝરવાણી, રાજપીપળા, ૧૧-૦૭-૧૦)

10 thoughts on “મારી ગઝલો ગાંધીવાદી છે…

 1. બ્રહ્મનાદમાં વાંચી એ પહેલાં પણ વાંચી હતી ને ફરી આજે વાંચી… કવિની આ જ શબ્દ તકાત કહેવાય ને કે નવી રચના પણ વંચાય ને જૂની ના ભૂલાય…

 2. તમારી ગઝલનાં વખાણ કરવા કે ફોટોગ્રાફીનાં? ફરી માણવાની મઝા આવી.

 3. એક શંકામાં બરફ થઈ જિંદગી થીજી ગઈ,
  એક શ્રદ્ધાના કિરણમાં છે અગર આઝાદી, છે.

  બહોત ખૂબ … સુંદર ગઝલો.

 4. ફરી માણી આનંદ
  ફોટા પણ એટલા સુંદર

 5. બન્ને ગઝલો સાથે ફોટા પણ એટલાં જ સુંદર છે!
  સુધીર પટેલ.

Comments are closed.