ગોઠે ન ગોઠે

Sun by Vivek Tailor
(સૂરજની વચ્ચે….    ….જયસમંદ તળાવ, રાજસ્થાન, ૨૧૦૧૪)

*

મને સઘળી પીડા પડી ગઈ છે કોઠે,
ભરો પ્યાલી, લાવો, હું માંડું છું હોઠે.

આ સ્મિતની પછીતે મેં દાટ્યું છે શું શું ?
બતાવું પણ એ તમને ગોઠે ન ગોઠે.

ફરું દરબદર આંસુનું પાત્ર લઈને
અને રાતે પાછો વળું નરણે કોઠે.

હૃદય નામનું સાવ નાનું-શું પ્રાણી,
ને શું શું ભરાઈ પડ્યું એની પોઠે !

હું સાવ જ સૂરજ વચ્ચે આવી પડ્યો છું,
હવે ક્યાં જવું ? ને બચું કોની ઓઠે ?

લખી લો, આ સૌ મારા જીવતરનાં પાનાં,
લખ્યાં છે યકિનન ગમારે કે ઠોઠે.

– વિવેક મનહર ટેલર
(૨૮-૧૦-૨૦૧૫)

*

sunset by Vivek Tailor
(ઉતરતી સાંજના ઓળા….            …આલ્બર્ટ હૉલ, જયપુર, ૨૦૧૪)

13 thoughts on “ગોઠે ન ગોઠે

 1. કફિયાની તાજગીએ ગઝલને ઓર સુંદરતા બક્ષી
  છે. અભિનંદન વિવેકભાઈ

 2. સરસ ગઝલ,સરસ પ્રયોગ.. અભિનદન………

 3. નરણે કોઠે….
  હૃદય નામનું સાવ નાનું-શું પ્રાણી,
  ને શું શું ભરાઈ પડ્યું એની પોઠે !
  વાહ વાહ …મસ્ત !!

 4. બધા જ શેર સારા થયા છે.’ માંડુ છું ‘ને બદલે
  માંડી દઉં હોઠે વધુ યોગ્ય લાગે

 5. Sunder kavita Vivek-bhai.

  Tame bhale kaho, pan jivatar na paana

  lakhava-valo V M TAILOR na to gamaar chhe

  ke na to thoth chhe. Many THANKS.

 6. લખી લો, આ સૌ મારા જીવતરનાં પાનાં,
  લખ્યાં છે યકિનન ગમારે કે ઠોઠે.

  – વિવેક મનહર ટેલર Kya baat…

 7. @ પંકજ :

  “માડું છું”ની જગ્યાએ “માંડી દઉં” કરવા જઈએ તો છંદ-ભંગ થાય છે…

 8. ત્રીજા શેરમાં અભિવ્યક્તિ ત્રીજા પુરુષ એકવચનને બદલે પ્રથમ પુરુષ એકવચન – એ રીતે ફેરફાર કર્યો છે… આ ફેરફાર સૂચવવા બદલ ડૉ. ભાસ્કર વખારિયાનો ઋણસ્વીકાર કરું છું.

  મૂળ શેર :
  ફરો દરબદર આંસુનું પાત્ર લઈને
  અને રાતે પાછા વળો નરણે કોઠે.

  ફેરફાર પછી :
  ફરું દરબદર આંસુનું પાત્ર લઈને
  અને રાતે પાછો વળું નરણે કોઠે.

Comments are closed.