એક સૂકાયેલા રણની વાત છે

(એક રણ ભીતર પણ…            ….મરૂભૂમિ, જેસલમેર-2004)

*

એક સૂકાયેલા રણની વાત છે,
એક મડદાના મરણની વાત છે.

ઝૂલ્ફના ચિત્તા સમા ગર્જન થકી,
દિલના થીજી ગ્યાં હરણની વાત છે.

મસ્ત નેણાના નકારે પાશ થઈ
બાંધી દીધેલાં ચરણની વાત છે
.

‘પણકહીને જ્યાં તમે અટકી ગયાં,
આંસુંભીની એ જ ક્ષણની વાત છે.

આંસુના સિક્કા, ગમોની નોટ છે,
પ્યારના નવલા ચલણની વાત છે
.

શબ્દનું ડગ એક ને મંજિલ આ લ્યો….
હોઠ ત્યાં થઈ ગ્યા કળણની વાત છે
!

વિવેક મનહર ટેલર

 1. sagarika’s avatar

  કેવી અસરકારક વાત છે,’એક સૂકાયેલાં રણની વાત છે,
  એક મડદાના મરણની વાત છે.’

  Reply

 2. bhagirath’s avatar

  વિચારો ના રણ મા મન થાકૂયુ …
  વળૅ તી શાન્તિ;
  ત્યા ..આવી યાદો નિ આન્ધિ
  ને..અડ્ગ મ ન રુપિ સુર્ય પ ણ થ્યો ઝાખો
  એક એક મિલન નિ સ્મ્રુતિ રુપ રજ થિ ગ્યો દટાય્
  ….ઈના પ્રેમ મા,,,,,,,,,,,,

  Reply

 3. jal’s avatar

  દિલ માથિ તરિ યાદ ભુલાવિ નથિ શક્તો;
  ફક્ત ઈજ પાનુ પ્રેમ નુ હુ ઉથલાવિ નથિ શક્તો.

  Reply

 4. bhavesh’s avatar

  સરશ્ ખુબ સરશ્,
  જ્યરે મન્વિ નિ લગ્નિઓ સમય ન અન્તે મ્રુગ્જલ બનિ ચલ્કય જતિ હોય અવિ અનુભિિ કરવિ દિધિ

  Reply

 5. dharmesh dave’s avatar

  અરે સાહેબ ગમે તે કહો પન દિલ થિ લખેલિ “મસ્ત વાત છે”

  Reply

 6. Rina’s avatar

  વા…હ….

  Reply

 7. Jay Bhayani’s avatar

  ખુબ જ સરસ ઉત્ત્તમ ખુબ સરસ

  Reply

 8. કવિતા મૌર્ય’s avatar

  ‘પણ’ કહીને જ્યાં તમે અટકી ગયાં,
  આંસુંભીની એ જ ક્ષણની વાત છે.

  આંસુના સિક્કા, ગમોની નોટ છે,
  પ્યારના નવલા ચલણની વાત છે.

  – વાહ, સુંદર શેર !!!

  Reply

 9. મીના છેડા’s avatar

  એક સૂકાયેલા રણની વાત છે,
  એક મડદાના મરણની વાત છે.

  ……… આહ!!!

  Reply

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *