કેવી પ્રીત ને કેવી રીસ !

lotus by Vivek Tailor
(ત્રીજું લોચન….                                          …શબરીધામ, ૨૦૦૯)

*

દૂર તો કેવા સદીઓ દૂર ને પાસ તો કેવા ભીંસોભીંસ,
આ કેવી પ્રીત ને કેવી રીસ !

એક નવી કોઈ ટ્રેન જ્યાં આવી, આપણી વચ્ચે ફાટક બંધ,
એક સાંજના ઓળા ઊતરે, પોયણીઓના ત્રાટક બંધ;
એક વીતી ક્ષણ ફરી પ્રવેશતાં અધવચ્ચેથી નાટક બંધ,
પણ ‘બંધ’ સ્કંધ પર બે જ ઘડી પણ વધુ રહે તો નીકળે ચીસ.
આ કેવી પ્રીત ને કેવી રીસ !

કેમ માંડવું સંબંધોમાં તડકા ને છાયાનું ગણિત ?
સાથમાં જુદા, જુદા:સાથે એવી થઈ જીવનની રીત;
ક્યારેક એક જ ઇંટ નડે, ક્યારેક નડે ન આખી ભીંત,
આમ ને આમ જ વીસ ગયાં, શું આમ ને આમ જ જાશે ત્રીસ ?
આ કેવી પ્રીત ને કેવી રીસ !

– વિવેક મનહર ટેલર
(૨૫-૦૭-૨૦૧૪)

 *

shades by Vivek Tailor
(ધૂપ-છાંવ….                                                 …અંદમાન, ૨૦૧૩)

8 thoughts on “કેવી પ્રીત ને કેવી રીસ !

 1. ક્યારેક એક જ ઇંટ નડે, ક્યારેક નડે ન આખી ભીંત,

  વાહ! ખરે જ.

 2. કેમ માંડવું સંબંધોમાં તડકા ને છાયાનું ગણિત ?
  સાથમાં જુદા, જુદા:સાથે એવી થઈ જીવનની રીત;
  ક્યારેક એક જ ઇંટ નડે, ક્યારેક નડે ન આખી ભીંત,

  Waahhh… mast

 3. વિવેકભાઈ,

  ખરેખર સુન્દર કવિતા! બહુ જ સુન્દર ઉદાહરણો આપ્યા છે. અભિનન્દન.

  દિનેશ ઓ. શાહ, ગેઇન્સવિલ, ફ્લોરિડા, યુ.એસ.એ.

 4. કેમ માંડવું સંબંધોમાં તડકા ને છાયાનું ગણિત ?
  સાથમાં જુદા, જુદા:સાથે એવી થઈ જીવનની રીત;
  ક્યારેક એક જ ઇંટ નડે, ક્યારેક નડે ન આખી ભીંત
  Waah. ..sunder…

 5. આ કેવી પ્રીત ને કેવી રીસ !
  યારેક એક જ ઇંટ નડે, ક્યારેક નડે ન આખી ભીંત
  સુંદર મઝાનું ગીત

 6. કેમ માંડવું સંબંધોમાં તડકા ને છાયાનું ગણિત ?

  વાહ્…..સુપર્બ સર જિ …..મજા આવિ

 7. કેમ માંડવું સંબંધોમાં તડકા ને છાયાનું ગણિત ?
  સાથમાં જુદા, જુદા:સાથે એવી થઈ જીવનની રીત;
  ક્યારેક એક જ ઇંટ નડે, ક્યારેક નડે ન આખી ભીંત,
  આમ ને આમ જ વીસ ગયાં, શું આમ ને આમ જ જાશે ત્રીસ ?
  આ કેવી પ્રીત ને કેવી રીસ !
  વાહ્
  સંબંધોના આવા અણધાર્યા યોગાનુયોગથી ભાવવિભોર …

Comments are closed.