કોઈ એમ મારામાં પડતું રહે છે…

PC032176
(હૂંફ…..                             ….રણથંભોર, રાજસ્થાન, નવે.-૨૦૦૬)

*

Kavita - Jagat jyare jyare
(“કવિતા”, ઑગસ્ટ-સપ્ટે., 2008….         …તંત્રી શ્રી સુરેશ દલાલ)

*

(આ ગઝલ અને એના વિશે મિત્રોના પ્રતિભાવ આપ અહીં ફરીથી માણી શકો છો.)

3 thoughts on “કોઈ એમ મારામાં પડતું રહે છે…

 1. પહેલાં
  આ વાતાનુકૂલિત મકાનોની પાછળ,
  જરઠ ઝાડ કંઈ-કંઈ બબડતું રહે છે.
  ને અનુરૂપ જરઠ ઝાડનો ફોટો હતો
  હવે
  હથેળીની ભાષા અડી ગઈ’તી ક્યારેક,
  કબૂતર હજી પણ ફફડતું રહે છે.
  ફોટામાં છે…
  અને તેની આજુબાજુ બીંદાસ પંખીઓ …
  હવે ફરી પ્રકાશીત કરો ત્યારે
  છે દિલ પર અસર શેનાં આકર્ષણોની ?
  નથી ઢાળ તો પણ ગબડતું રહે છે.
  અનુરુપ ફોટો…
  દિલમાં વેલેન્ટાઈન ડેમાં પ્રોસ્ટેટનું ચિત્ર હોય છે
  તે નહીં પણ એનીમેટેડ હાર્ટ મૂકશો

 2. આ મન છે કે માણેકશાની ચટાઈ
  બને દહાડે, રાતે ઊખડતું રહે છે!

  તારા આ શેરને તો મેં ચા.ગુ.ની શેરાક્ષરીમાં મજાથી વાપર્યો હતો હોં…!! 🙂

Comments are closed.