પુંકેસરની છાતી ફાટી છે…

flowers by Vivek
(પુંકેસરની છાતી…                   …લેહની ધરતી પરથી, જુન, ૨૦૧૩)

*

સવાર ફાટી પડી, આ શી ઘડબડાટી છે ?
નિયત આ રાતની શા માટે આજે ખાટી છે ?

યુગો પછી આ પુંકેસરની છાતી ફાટી છે,
નિતાંત પાનખરે શેની આ ગુલાંટી છે ?

ઉષરભૂમિને શું જુએ છે ? હા, એ હું જ છું પણ
તું આવ, ત્યાં જો કઈ શક્યતાઓ દાટી છે ?

એ લાગણીનું બીજું નામ આપવું શું, કહો
ડૂબો જ્યાં તળ સુધી પણ થાય કે સપાટી છે.

પસાર થઈ ગઈ છે ટ્રેન હડબડાટીમાં,
ને પ્લેટફૉર્મે હજી એ જ ધણધણાટી છે !

મને લૂંટી જ લે છે, જ્યારે જ્યારે આવે છે
આ તારી યાદ છે કે ગામનો તલાટી છે ?

ગઝલમાં તું જ તું, તારા વિચાર, તારી વાત,
અમે મફતમાં છતાં પણ પ્રસિદ્ધિ ખાટી છે.

ચકિત ન થા તું, પ્રલાપોથી કોરા કાગળના,
ગઝલ ! તું હોય નહીં એ જ સનસનાટી છે…

વકી છે, આજે પ્રથમવાર એ નજર ફેંકે,
ગઝલની આખીય કાયામાં ઝણઝણાટી છે.

– વિવેક મનહર ટેલર
(૦૨/૦૩-૦૪-૨૦૧૩)

*

Pangong Tso by Vivek
(શાંત…                              ….પેન્ગૉન્ગ ત્સો, લદાખ, જુન, ૨૦૧૩)

10 thoughts on “પુંકેસરની છાતી ફાટી છે…

 1. ધડબડાટી બોલાવી દીધી બોસ!

  પસાર થઈ ગઈ છે ટ્રેન હડબડાટીમાં,
  ને પ્લેટફૉર્મે હજી એ જ ધણધણાટી છે !

 2. યુગો પછી આ પુંકેસરની છાતી ફાટી છે,
  નિતાંત પાનખરે શેની આ ગુલાંટી છે ?

  ઉષરભૂમિને શું જુએ છે ? હા, એ હું જ છું પણ
  તું આવ, ત્યાં જો કઈ શક્યતાઓ દાટી છે ?

  એ લાગણીનું બીજું નામ આપવું શું, કહો
  ડૂબો જ્યાં તળ સુધી પણ થાય કે સપાટી છે.

  પસાર થઈ ગઈ છે ટ્રેન હડબડાટીમાં,
  ને પ્લેટફૉર્મે હજી એ જ ધણધણાટી છે !

  ઘણી સારી ગઝલ છે…. મજા આવી વિવેકભાઈ…

 3. મને લૂંટી જ લે છે, જ્યારે જ્યારે આવે છે
  આ તારી યાદ છે કે ગામનો તલાટી છે ?
  – વિવેક મનહર ટેલર

  દિલ ફિદા થૈ ગયુ વિવેકભાઇ
  જોરદાર્

 4. ઉષરભૂમિને શું જુએ છે ? હા, એ હું જ છું પણ
  તું આવ, ત્યાં જો કઈ શક્યતાઓ દાટી છે ?

  ખૂબ સરસ!

 5. Shabdono ‘superb’ upyog koi aapni pase thi shikhe ! Congrats for ‘balooki’ ghazal.

 6. યુગો પછી આ પુંકેસરની છાતી ફાટી છે,
  નિતાંત પાનખરે શેની આ ગુલાંટી છે ?

  મને લૂંટી જ લે છે, જ્યારે જ્યારે આવે છે
  આ તારી યાદ છે કે ગામનો તલાટી છે ?

  વાહ…ખૂબ સરસ!

 7. એ લાગણીનું બીજું નામ આપવું શું, કહો
  ડૂબો જ્યાં તળ સુધી પણ થાય કે સપાટી છે.

 8. ખૂબ સુંદર ગઝલ!
  અંતિમ શે’ર વધુ ગમ્યો!
  સુધીર પટેલ.

Comments are closed.