…પણ સમય તો લાગશે!

(જરા આ ચાંચુડી ઘડાવી દો ને….                               Green Backed Tit, કૌસાની, ૨૦૧૭)

*

બધું ભૂલી જવું છે દોસ્ત! પણ સમય તો લાગશે!
ઉતારી દેવો છે આ બોજ પણ સમય તો લાગશે!

વધી જવું છે પણ શું યાદ તમને બાંધી રાખે છે?
થઈ જશે બધાનો તોડ પણ સમય તો લાગશે!

ભલે નિદાન થઈ ગયું, ભલે ઈલાજ પણ ખબર,
ભલે જૂનો જ છે આ રોગ પણ સમય તો લાગશે!

મને ગમી ગયાં છે એ, કદાચ ત્યાંય એવું છે,
ન વચ્ચે કોઈ રોકટોક પણ સમય તો લાગશે!

ભલે વિકાસની ઊઠી રહી છે આંધી ચોતરફ,
નવું નવું બને છે રોજ પણ સમય તો લાગશે!

શબદને હાથ ઝાલીને કલમ પલાણી છે મેં તો,
જીતી જવો છે મર્ત્યલોક, પણ સમય તો લાગશે!

– વિવેક મનહર ટેલર
(૦૩-૦૯-૨૦૧૭, ૩.૦૦થી ૩.૩૦)

*


(હેરસ્ટાઇલ કેવી લાગી, કહો તો…..                       …White Cheek Bulbul, પંગોટ, ૨૦૧૭)

 1. Dharmendra Kadiwala’s avatar

  Superb

  Reply

 2. pankaj Vakharia’s avatar

  ભલેને સમય લાગે, કવિ! પણ, થાવા દ્યો

  Reply

 3. Shailesh Gadhavi’s avatar

  Waah

  Reply

 4. સુનીલ શાહ’s avatar

  ખૂબ સુંદર…બધા જ શેર ગમ્યા

  Reply

 5. DrRajal Sukhiyaji’s avatar

  એકદમ સાચી વાત 😊

  Reply

 6. Anie Kapadia’s avatar

  ઍક્દમ સાચેી વાત

  Reply

 7. Kasimshaikh’s avatar

  Sundar gazal sundar radif

  Reply

 8. Hasmukh Shah’s avatar

  અતિ સુન્દર રચના !

  Reply

 9. Sameer’s avatar

  Comment krvi che pn samay to lagse
  Ane joi to rply vachvo che pn samay to lagse

  Pn moj pdi hooo saheb
  Abhar

  Reply

 10. Poonam’s avatar

  વિકાસની ભલે ઊઠી રહી છે આંધી ચોતરફ,
  નવું નવું બને છે રોજ પણ સમય તો લાગશે!
  Khari vaat !

  Reply

 11. રમેશ ઠક્કર’s avatar

  સમય તો લાગશે!! વાહ ભઈ વાહ

  Reply

 12. Jyoti’s avatar

  હેરસ્ટાઇલ કેવી લાગી, જવાબ કહેવા પણ સમય તો લાગ્શે

  Reply

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *