મારી ગઝલો ગાંધીવાદી છે

પાંપણો વર્ષોથી શાને સ્થિરતાની આદી છે?
લાગણીની જેમ મારાં સપનાં શું તકલાદી છે?!

ભૂલના ખેતરમાં પાકો નિત સજાનાં ઊતરે,
એ કશું નીંદે ન, પ્રાયશ્ચિત્ત ઘણું મરજાદી છે.

દિલ હવે ક્યાંથી બચે? ફાંસી સજામાં નક્કી છે,
તું વકીલ અને તું જજ ને તું જ તો ફરિયાદી છે.

એક શંકામાં બરફ થઈ જિંદગી થીજી ગઈ,
શક્ય આસ્થાના કિરણમાં બસ હવે આઝાદી છે.

દુનિયાના મોજામાં ‘હું’ ને ‘તું’ થયા કાયમ ખુવાર,
રેત જે ભીની રહી એ આપણી આબાદી છે.

સોયમાં દોરો થઈ આજન્મ સંગાથે રહ્યાં,
કેવું બંધન છે, ખરી જ્યાં બંનેને આઝાદી છે !

નામ ઇતિહાસે હશે કાલે જરૂર, આજે ખભે
સ્વપ્ન, સગપણ, શ્રદ્ધા – શી શી ગાંસડીઓ લાદી છે?!

શબ્દ સૂતર, શબ્દ ચરખો, શબ્દ મારી ખાદી છે,
સત્ય જડશે નકરૂં, મારી ગઝલો ગાંધીવાદી છે.

ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર

11 thoughts on “મારી ગઝલો ગાંધીવાદી છે

 1. Beautiful:

  શબ્દ સૂતર, શબ્દ ચરખો, શબ્દ મારી ખાદી છે,
  સત્ય જડશે નકરૂં, મારી ગઝલો ગાંધીવાદી છે.

 2. ના કશે પણ સ્થિર થશે એ જન્મ હો કે મૃત્યુ હો,
  યુગ યુગાંતરથી સતત આ જીવ તો જેહાદી છે.

 3. Dear Vivek,

  It is really nice to see my brother blogging this way. Your gazals shows a total different personality (in the absence of right word).

  Just amazing!!!!!!!!!!!!!

  Mamta Tailor

 4. ખુબ જ સુંદર.

  શ્રી વિવેકભાઈને મારી રીડગુજરાતી.કોમ સાઈટની લીન્ક મૂકવા વિનંતી.

 5. દુનિયાના મોજામાં ‘હું’ ને ‘તું’ થયા કાયમ ખુવાર,
  રેત જે ભીની રહી એ આપણી આબાદી છે.

  વાહ!!!

 6. દિલ હવે ક્યાંથી બચે? ફાંસી સજામાં નક્કી છે,
  તું વકીલ અને તું જજ ને તું જ તો ફરિયાદી છે. – ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – આયે હાયે સર ક્યા બાત કહિ..વાહ…!!

 7. દુનિયાના મોજામાં ‘હું’ ને ‘તું’ થયા કાયમ ખુવાર,
  રેત જે ભીની રહી એ આપણી આબાદી છે.

  સોયમાં દોરો થઈ આજન્મ સંગાથે રહ્યાં,
  કેવું બંધન છે, ખરી જ્યાં બંનેને આઝાદી છે !

  વાહ …..awesome..as usual……

 8. વાહ વિવેક અન્ક્લ એક સાચુકલી ગઝલ…………………

Comments are closed.