નાખુદા નથી


(સ્કુબા ડાઈવીંગ….                         ….માલદીવ્સ-ફેબ્રુઆરી-2002)

*

ખુદ તો બની શકું છું હું, છોને ખુદા નથી,
કણ થઈ શકું તો ખૂબ, ભલે અર્બુદા નથી.

ભીતર ભલે ને હો હવા, કાયા તો એ જ છે,
ફૂટીને જળમાં ના ભળે એ બુદબુદા નથી.

શ્વાસોના સઢ ફરક્યા પવન શબ્દનો લઈ,
એના વિના આ હોડીનો કો’ નાખુદા નથી.

મારી ગઝલમાં કેમ જીવન મારું ધબકે છે ?
શબ્દો ને શ્વાસ એક છે મારાં, જુદા નથી.

– વિવેક મનહર ટેલર

અર્બુદા=પર્વત (આબુ પર્વત)

10 comments

 1. radhika’s avatar

  શ્વાસોના સઢ ફરક્યાં પવન શબ્દનો લઈ,
  એના વિના આ હોડીનો કો’ નાખુદા નથી.

  nice … too good

  docter saheb ,
  મારા અને સુરેશકાકા ની ટીપ્પણીનો સરસ ખુલાસો આપ્યો છે

  મારી ગઝલમાં કેમ જીવન મારું ધબકે છે?
  શબ્દો ને શ્વાસ એક છે મારાં, જુદા નથી.

 2. Jayshree’s avatar

  મારી ગઝલમાં કેમ જીવન મારું ધબકે છે?
  શબ્દો ને શ્વાસ એક છે મારાં, જુદા નથી.

  Very nice.
  Thanks

 3. sana’s avatar

  What to comment??..

  Good….

 4. Suresh’s avatar

  આખી ગઝલ ત્રણ વાર વાંચી. મારા સ્વભાવ પ્રમાણે મૂલ્યાંકન કરવા બેઠો કે કયો શેર સૌથી વધારે ગમ્યો. એક પણ ન મળ્યો !!
  ચમકી ગયા ને?
  બધાજ એટલા સરસ છે કે આમાંથી સહુથી સારો કયો તેની પંચાત બાજુએ મૂકી દીધી!
  તારા મગજનો એક નાનો સેલ મારા મગજમાં ટ્રાન્સપ્લાંટ કરી આપને ડોક્ટર, પ્લીઝ …

 5. siddhi’s avatar

  really great love love ur site!!!!!!!!!

 6. manvant’s avatar

  કાવ્યની છેલ્લી પંક્તિએ તમારો શ્વાસ શબ્દોમાં ભરી
  દીધો છે !વહાલા ડૉ.સાહેબ !
  “શબ્દો ને શ્વાસ એક છે,મારાં,જુદાં નથી !”

 7. Artie’s avatar

  Sounds great to me BTWHKDI

 8. Rina’s avatar

  aawwessome…..

 9. Chetna Bhatt’s avatar

  વાહ બહુજ સરસ..!!!

 10. vraj dave’s avatar

  વાહ … વાહ…ખુબજ શુંદર રજઆત.

Comments are now closed.