વરસાદ ક્યાંથી લાવું ?


(કોઈમાં હું, કોઈ મારામાં ખૂલે…   ..જહાજ મહેલ, માંડુ, નવે-05)

*

આંખોમાં આવણાંના અવસાદ ક્યાંથી લાવું ?
દિલથી જ ગઈ નથી તો તુજ યાદ ક્યાંથી લાવું ?

ટિટોડીએ તો ઈંડા મૂક્યાં છે આડા આ સાલ,
ઇચ્છાઓ સૌ ફળે એ વરસાદ ક્યાંથી લાવું ?

તારા નગરમાં શેનો ઢંઢેરો હું પીટાવું ?
પોલું છે ઢોલ, એમાં ઉન્માદ ક્યાંથી લાવું ?

વર્તુળ પેઠે તારી ચોમેર વીંટળાયો,
આરંભ ક્યાંથી લાવું ? અવસાદ ક્યાંથી લાવું ?

ખોદીને પહાડ દૂધની લાવું નદી હું ક્યાંથી ?
જીવંત છું, કથા સમ ફરહાદ ક્યાંથી લાવું ?

ઇચ્છાના પગ લઈને ચાલ્યા કરો જીવનભર,
કાંટા વગરનો રસ્તો આબાદ ક્યાંથી લાવું ?

શબ્દોને છે ચટાકા તમતમતાં ભોજનોનાં,
કાવ્યોમાં મીઠા સુખના તો સ્વાદ ક્યાંથી લાવું?

-વિવેક મનહર ટેલર

(અવસાદ = અંત)

22 thoughts on “વરસાદ ક્યાંથી લાવું ?

 1. “ઈચ્છાના પગ લઈને ચાલ્યા કરો જીવનભર,..”

  Just..Awesome !!!

 2. Su aje pan pc chaltu nathi?photo kem nathi? k pachi koi ucchit photo magaj ma na betho?

  Iccha o no koi aant nathi.

 3. this time more than your poem i like the photograph….
  it’s nice visual

  keep it up this time for photography

  Radhika..

 4. ” દિલથી જ ગઈ નથી,તો તુજ યાદ ક્યાંથી લાવું?”
  અસરકારક પંક્તિઓ છે !શબ્દોમાં શ્વાસ સંભળાય છે.

 5. આંખોમાં આવણાંના અવસાદ ક્યાંથી લાવું ?
  દિલથી જ ગઈ નથી તો તુજ યાદ ક્યાંથી લાવું?

  very touchy!!

 6. Its really nice..

  દિલથી જ ગઈ નથી તો તુજ યાદ ક્યાંથી લાવું?

  વાહ..!!

 7. શબ્દોને છે ચટાકા તમતમતાં ભોજનોનાં,
  કાવ્યોમાં મીઠાં સુખનાં તો સ્વાદ ક્યાંથી લાવું?

  તમે સુરતી હવે ખરા – સુરતનું જમણ હવે દેખાયું !!

  આવણાં એટલે શું ?

 8. સુરેશકાકા

  આવણાં નો અર્થ થાય :અવર-જવર, આવન-જાવન

  અને આપની વાત સાથે હુ સહમત છુ ,ડોક્ટર સાહેબના શબ્દોમાં પણ સુરત ઝળકે છે અને સ્વભાવમાં પણ

 9. આવણાંનો એક બીજો લાક્ષણિક અર્થ પણ છે : ભવાઈમાં જ્યારે મુખ્ય પાત્રનો પ્રવેશ થાય છે ત્યારે એના આગમનનું સૂચન કરતું જે ગીત ગાવામાં આવે છે એને આવણું કહે છે. અને પહેલો સહજ અર્થ છે: આગમન.

 10. Hey Beautiful Photograph..!!

  I think u posted this later on. before time it was not there. When i saw just impressed.

  Excellent work

 11. પુન:શ્ચ!…માંડુ નો જહાજ મહેલ તો મેં પણ
  જોયો છે.માંડુનો ઇતિહાસ જાણવો છે.ડૉ. સાહેબ,
  મદદ થાય તેમ છે કે ?

 12. આંખોમાં આવણાંના અવસાદ ક્યાંથી લાવું ?
  દિલથી જ ગઈ નથી તો તુજ યાદ ક્યાંથી લાવું?

  સરસ !!!

 13. ઈચ્છાના પગ લઈને ચાલ્યા કરો જીવનભર,
  કાંટા વગરનો રસ્તો આબાદ ક્યાંથી લાવું ?

 14. ઈચ્છાના પગ લઈને ચાલ્યા કરો જીવનભર,
  કાંટા વગરનો રસ્તો આબાદ ક્યાંથી લાવું ?

 15. આંખોમાં આવણાંના અવસાદ ક્યાંથી લાવું ?
  દિલથી જ ગઈ નથી તો તુજ યાદ ક્યાંથી લાવું ?

  ઇચ્છાના પગ લઈને ચાલ્યા કરો જીવનભર,
  કાંટા વગરનો રસ્તો આબાદ ક્યાંથી લાવું ?……

  વાહહ…..

 16. વર્તુળ પેઠે તારી ચોમેર વીંટળાયો,
  આરંભ ક્યાંથી લાવું ? અવસાદ ક્યાંથી લાવું ? વાહ!!!

 17. ઇચ્છાના પગ લઈને ચાલ્યા કરો જીવનભર,
  કાંટા વગરનો રસ્તો આબાદ ક્યાંથી લાવું ?….ખૂબ સરસ… અર્થસભર..ગઝલ…!

 18. વર્તુળ પેઠે તારી ચોમેર વીંટળાયો,
  આરંભ ક્યાંથી લાવું ? અવસાદ ક્યાંથી લાવું ?

  એક એક શેર સરસ છે..!!!

 19. કાલિદાસના સમ આપું , યક્ષના કસમ આપું, આપું હું પ્રેમના કિનખાબી કોલ
  મેઘા મૂઆ ,ક્યારે તું આવવાનો બોલ !!

Comments are closed.