દેવા ! દેવા !

(પર્વતનું આંસુ…..                                                                                    …નૈનિતાલ, ૨૦૧૭)

*

ઘેર બેઠાં ડૂબાડે એવા છે,
તારા વિચાર છે કે રેવા છે?

ન વિચારી શકું કશું આગળ,
તારો અહેસાસ જાનલેવા છે.

આયના ગામના થયા ઘરડા
ઓરતા તોય જેવાતેવા છે?

ફક્ત ફિલ્માવવાને લંબાવે,
આજ લોકોના હાથ કેવા છે!

એ જ આગળ છે ખોટું કરવામાં
વાતે-વાતે જે ‘દેવા! દેવા!’ છે.

શ્વાસને પ્રાણવાયુ બક્ષે છે,
શબ્દને કંઈ તો લેવાદેવા છે!

– વિવેક મનહર ટેલર
(૦૭-૦૯-૨૦૧૭)

(બોલ, ડૂબવું છે?…..                                                             ….કાન્હા જંગલ, ઉત્તરાખંડ, ૨૦૧૭)

30 thoughts on “દેવા ! દેવા !

 1. સુંદર રચના!
  આયના ગામના થયા ઘરડા
  ઓરતા તોય જેવાતેવા છે?
  વાહ!

 2. વાહહહહહહ બહોત ખુબ સાહેબ મતલા તમારો જાનલેવા છે

 3. એ જ આગળ છે ખોટું કરવામાં
  વાતે-વાતે જે ‘દેવા! દેવા!’ છે.
  Waah mast ane sachi vat

 4. એ જ આગળ છે ખોટું કરવામાં
  વાતે-વાતે જે ‘દેવા! દેવા!’ છે.
  Waah mast ane sachi vat

 5. “ શ્વાસને પ્રાણવાયુ બક્ષે છે,
  શબ્દને કંઈ તો લેવાદેવા છે! ”
  – વિવેક મનહર ટેલર – ji satya…
  Mast ghazal…

 6. Wowwwww….

  આયના ગામના થયા ઘરડા
  ઓરતા તોય જેવાતેવા છે?

  Superbbb … Mast gazal

Comments are closed.