હૈયાની વાત

 

IMG_7049

*

હોઠેથી કીધું, બસ કાને સંભળાય છે,
હૈયાની વાત સીધી હૈયામાં જાય છે;
તારી આ વાત મને આજે સમજાય છે.

તારું બોલેલું મારા કાને અથડાય છે પણ સમજાતું કેમ નથી આજે ?
સૂરજ જાણે કે એનો રસ્તો ભૂલીને ફેર પૂરવ ન ચાલ્યો હો સાંજે ?
માડીવછોયું એક નાનકડું વાછરડું ધીમે-ધીમેથી કરાંજે –
એમ શબ્દો ને સમજણનાં સગપણ ડચકાય છે.
હૈયાની વાત સીધી હૈયામાં જાય છે.

જીવતરના મઝધારે કૂદ્યો’તો હું તો બસ, એક જ ભરોસે કે તું છે !
પણ આજે આ રડતી બે આંખડીના આંસુ કોઈ પ્લાસ્ટિકના રૂમાલથી લૂંછે ?
ખોટી શેરીના નાકા પર આવીને ખોટું સરનામું કોઈ પૂછે,
એમ ઉપલકિયું’સૉરી’પણ ઉપલકથી જાય છે.
હૈયાની વાત સીધી હૈયામાં જાય છે.

– વિવેક મનહર ટેલર
(૨૯-૧૧-૨૦૧૫)

9 thoughts on “હૈયાની વાત

 1. ખોટી શેરીના નાકા પર આવીને ખોટું સરનામું કોઈ પૂછે,
  એમ ઉપલકિયું’સૉરી’પણ ઉપલકથી જાય છે.
  હૈયાની વાત સીધી હૈયામાં જાય છે.

  … ઓહ!

 2. માડીવછોયું એક નાનકડું વાછરડું ધીમે-ધીમેથી કરાંજે –

  સુરેશ દલાલ યાદ આવી ગયા ..

 3. હોઠેથી કીધું, બસ કાને સંભળાય છે,
  હૈયાની વાત સીધી હૈયામાં જાય છે;
  Waah!

 4. સરસ વાત,
  હોઠેથી કીધુ,બસ કાને સંભળાય છે,
  હૈયાની વાત સીધી હૈયામાં જાય છે; સ્વરબધ્ધ કરી રેકોર્ડીગ કરાવસો તો મઝા આવશે,આનદ થશે….અભિનદન………..આભાર………..

 5. માડીવછોયું એક નાનકડું વાછરડું ધીમે-ધીમેથી કરાંજે –
  એમ શબ્દો ને સમજણનાં સગપણ ડચકાય છે.

  ખોટી શેરીના નાકા પર આવીને ખોટું સરનામું કોઈ પૂછે,
  એમ ઉપલકિયું’સૉરી’પણ ઉપલકથી જાય છે.

  Waahhhhh

 6. હૈયાની વાત સીધી હૈયામાં જાય છે.

Comments are closed.