અંદર અંડરલાઇન

Vivek Tailor _preparation

ભરઉનાળે
ધોધમાર તૂટી પડેલ
ક-મોસમનો પહેલો વરસાદ
દુનિયા આખ્ખીને
સાગમટે ચોખ્ખીચણાક કરવા બેઠો
ત્યારે
ગામ આખાના એકેએક કવિઓ
કાગળ લઈને મચી પડ્યા.

..

મેં
માત્ર
હાથમાં લીધેલી ચોપડી
વાંચતા-વાંચતા
ગઈકાલે
મારાથી થઈ ગયેલા ગુસ્સા સામે
એની ભીની થઈ ગયેલી આંખો નીચે
ચોપડીની
અથવા
મારી
અંદર અંડરલાઇન કરી.

– વિવેક મનહર ટેલર
(૧૪-૦૪-૨૦૧૫)

7 comments

 1. મીના છેડા’s avatar

  અંડરલાઇન જ્યાં સુધી પરમેનન્ટ માર્કરથી ન થાય ત્યાં સુધી ભૂંસાઈ જવાની શક્યતાઓ ચારેકોર…

  સરસ અછાંદસ!

 2. મનસુખલાલ ગાંધી, યુ.એસ.એ.’s avatar

  સુંદર કાવ્ય છે.

 3. neeta kotecha’s avatar

  વાહહહહહ

 4. અમી’s avatar

  અતી સુંદર

 5. Hiral’s avatar

  Eithers of the feelings/emotions shall not be underestimated or overestimated..Don’t risk to afford that and agreed with Ms. Meena Chheda.
  Simple but very strong composition..

 6. Rina’s avatar

  Underline….. waaahhh

 7. Kavita Rajan Mehta’s avatar

  સરસ અછાંદસ…રચના

Comments are now closed.