વૃક્ષ


(વૃક્ષ…                                            …..માંડુ, મધ્ય પ્રદેશ, 2005)
*

વૃક્ષ સમ ઘેઘૂરછમ ઊગ્યો છું હું,
ગત સમયના વક્ષથી ફૂટ્યો છું હું.

પ્રેમ મારો જેમ વિસ્તરતો ગયો,
એમ ધરતીમાં વધુ ખૂંપ્યો છું હું.

ટાઢ-તડકો-વૃષ્ટિ હો કે પાનખર,
હર મિજાજી મોસમે ખીલ્યો છું હું.

જેટલો જ્યાં-જ્યાંથી તેં કાપ્યો મને,
એટલો તારામાં ત્યાં વ્યાપ્યો છું હું.

છો ને કત્લેઆમ થઈ ગ્યો પ્યારમાં,
ઠેકઠેકાણે પછી ઊગ્યો છું હું.

પામવા તુજને અનર્ગલ ધાંખમાં,
ચૌદિશે આડો-ઊભો ફાલ્યો છું હું.

ઘોડિયાથી લઈ ચિતાના કાષ્ઠ લગ,
હરરૂપે ત્વન્મય બની જીવ્યો છું હું.

– વિવેક મનહર ટેલર

 1. SV’s avatar

  Excellent – creation of a great artist. Now your work radiates a mastery.

  Reply

 2. Suresh’s avatar

  ઘોડિયાથી લઈ ચિતાના કાષ્ઠ લગ,
  હરરૂપે ત્વન્મય બની જીવ્યો છું હું.

  આ કડીઓ બહુ જ ગમી. અઝીઝ નાઝાની કવ્વાલી યાદ આવી ગઇ. શબ્દો બરાબર યાદ આવતા નથી પણ તેમાં ‘લકડી’ જીવનની સાથે કેટલી વણાઇ ગઇ છે તેનું વર્ણન આવે છે.

  Reply

 3. Rina’s avatar

  ટાઢ-તડકો-વૃષ્ટિ હો કે પાનખર,
  હર મિજાજી મોસમે ખીલ્યો છું હું…..વાહ….

  ઘોડિયાથી લઈ ચિતાના કાષ્ઠ લગ,
  હરરૂપે ત્વન્મય બની જીવ્યો છું હું….

  વાવાવાહ હ હ …

  Reply

 4. મીના છેડા’s avatar

  પ્રેમ મારો જેમ વિસ્તરતો ગયો,
  એમ ધરતીમાં વધુ ખૂંપ્યો છું હું.

  Reply

 5. sapana’s avatar

  જેટલો જ્યાં-જ્યાંથી તેં કાપ્યો મને,
  એટલો તારામાં ત્યાં વ્યાપ્યો છું હું.
  ઘોડિયાથી લઈ ચિતાના કાષ્ઠ લગ,
  હરરૂપે ત્વન્મય બની જીવ્યો છું હું. આનું નામ ગઝલ કહેવાય….

  Reply

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *