એક નાનકડું વેકેશન….

.

બી.એ.ની પરીક્ષાના પડઘમ વાગી રહ્યા છે એ કારણોસર એક નાનકડું વેકેશન લઈ રહ્યો છું….

 

પરીક્ષા પૂરી થાય કે તરત જ મળીશું…

 

સસ્નેહ,

 

વિવેક

 1. Rina’s avatar

  All the best… ઃ)

  Reply

 2. Rekha Shukla’s avatar

  બેસ્ટ લક

  Reply

 3. jAYANT SHAH’s avatar

  સફ્ળતા જરુર મલે એવી ભાવના.જલ્દી મલીયે .

  Reply

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *