બસ, બે ઘડી મળી…

(નાવડી… …..ગોવા, મે-૨૦૦૪)

બે-ચાર શ્વાસની આ મને નાવડી મળી,
સાગર મળ્યો અફાટ ને બસ, બે ઘડી મળી.

મારા ગયા પછીથી કદર આવડી મળી,
વાંચીને ગઝલો બોલ્યું કોઈ: “ફાંકડી મળી.”

આખી ઉમર પ્રતિક્ષા હતી એ ઘડી મળી,
સંવેદના સકળ મને જડ-શી ખડી મળી.

સંબંધમાં આ દિલ કશે આગળ ના જઈ શક્યું,
જે પણ ગલી મળી એ ઘણી સાંકડી મળી.

હૈયામાં તારા કેટલી ચીસો ભરી છે, શંખ ?
એક ફૂંક પાછી કેટલા પડઘા પડી મળી !

તું શ્વાસ થઈને મારી ભીતર શબ્દને અડી,
કાવ્યોને મારા જાણે પવન-પાવડી મળી.

– વિવેક મનહર ટેલર

12 thoughts on “બસ, બે ઘડી મળી…

 1. સુંદર શબ્દરચનાઓ સાથે સુંદર છબિકલાનો સુમેળ

  સિદ્ધાર્થ

 2. હૈયામાં તારા કેટલી ચીસો ભરી છે, શંખ ?
  એક ફૂંક પાછી કેટલા પડઘા પડી મળી !

  વાહ, શું વાત છે.

 3. મને જને ને બૌ અનન્દ થ યો કે તમે અત્લુ સરુ પન લખિ સકો ચો.

 4. બે-ચાર શ્વાસની આ મને નાવડી મળી,
  સાગર મળ્યો અફાટ ને બસ, બે ઘડી મળી…awesome

 5. આખી ઉમર પ્રતિક્ષા હતી એ ઘડી મળી,
  સંવેદના સકળ મને જડ-શી ખડી મળી.

  આને ગઝલદોષ ન કહેવાય?

 6. @ ચિંતન: મને સમજાયું નહીં… કઈ જગ્યાએ દોષ જણાયો એ જણાવશો તો વાત સાફ કરી શકાશે…

 7. થોડા સમય પહેલાં તમે શ્રેી અનિલ ચાવડાની ગઝલ વિશે કમેન્ટ કરી હતી એનાં સંદર્ભ માં કહું છું,,

 8. @ ચિંતન:

  બે-ચાર શ્વાસની આ મને નાવડી મળી,
  સાગર મળ્યો અફાટ ને બસ, બે ઘડી મળી.

  મારા ગયા પછીથી કદર આવડી મળી,
  વાંચીને ગઝલો બોલ્યું કોઈ: “ફાંકડી મળી.”

  આખી ઉમર પ્રતિક્ષા હતી એ ઘડી મળી,
  સંવેદના સકળ મને જડ-શી ખડી મળી.

  – તમે રદીફની વાત કરો છો? પ્રસ્તુત ગઝલમાં આ ત્રણે શેર મત્લાના શેર ગણાય. પહેલો શેર ઉલા મત્લા અને બાકીના બંને શેર સાની મત્લા ગણાય…

  નાવડી, ઘડી. આવડી, ફાંકડી, ઘડી, ખડી – આ બધા કાફિયા સાથે ‘મળી’ રદીફ છે…

  આ ખુલાસા પછી પણ કોઈ દોષ નજરે ચડે છે, મિત્ર ?

 9. સાહેબ શ્રી મને તો ત્યાં પણ દોષ ન’તો દેખાતો..

 10. સંબંધમાં આ દિલ કશે આગળ ના જઈ શક્યું,
  જે પણ ગલી મળી એ ઘણી સાંકડી મળી.
  આ ગમ્યું…..

 11. સંબંધમાં આ દિલ કશે આગળ ના જઈ શક્યું,
  જે પણ ગલી મળી એ ઘણી સાંકડી મળી.

  અને
  તું શ્વાસ થઈને મારી ભીતર શબ્દને અડી,
  કાવ્યોને મારા જાણે પવન-પાવડી મળી.

  ખુબ જ ભાવનાત્મક અભિન’દન

Comments are closed.