બસ, બે ઘડી મળી…

(નાવડી… …..ગોવા, મે-૨૦૦૪)

બે-ચાર શ્વાસની આ મને નાવડી મળી,
સાગર મળ્યો અફાટ ને બસ, બે ઘડી મળી.

મારા ગયા પછીથી કદર આવડી મળી,
વાંચીને ગઝલો બોલ્યું કોઈ: “ફાંકડી મળી.”

આખી ઉમર પ્રતિક્ષા હતી એ ઘડી મળી,
સંવેદના સકળ મને જડ-શી ખડી મળી.

સંબંધમાં આ દિલ કશે આગળ ના જઈ શક્યું,
જે પણ ગલી મળી એ ઘણી સાંકડી મળી.

હૈયામાં તારા કેટલી ચીસો ભરી છે, શંખ ?
એક ફૂંક પાછી કેટલા પડઘા પડી મળી !

તું શ્વાસ થઈને મારી ભીતર શબ્દને અડી,
કાવ્યોને મારા જાણે પવન-પાવડી મળી.

– વિવેક મનહર ટેલર

 1. Siddharth’s avatar

  સુંદર શબ્દરચનાઓ સાથે સુંદર છબિકલાનો સુમેળ

  સિદ્ધાર્થ

  Reply

 2. sagarika’s avatar

  હૈયામાં તારા કેટલી ચીસો ભરી છે, શંખ ?
  એક ફૂંક પાછી કેટલા પડઘા પડી મળી !

  વાહ, શું વાત છે.

  Reply

 3. prakash32424’s avatar

  મને જને ને બૌ અનન્દ થ યો કે તમે અત્લુ સરુ પન લખિ સકો ચો.

  Reply

 4. kanchankumari parmar’s avatar

  જિંદગિ નિ સફર મા તુ બે ખબર મળિ ; જાણયા છતા બે ફિકર મળિ…….

  Reply

 5. Rina’s avatar

  બે-ચાર શ્વાસની આ મને નાવડી મળી,
  સાગર મળ્યો અફાટ ને બસ, બે ઘડી મળી…awesome

  Reply

 6. Chintan’s avatar

  આખી ઉમર પ્રતિક્ષા હતી એ ઘડી મળી,
  સંવેદના સકળ મને જડ-શી ખડી મળી.

  આને ગઝલદોષ ન કહેવાય?

  Reply

 7. વિવેક’s avatar

  @ ચિંતન: મને સમજાયું નહીં… કઈ જગ્યાએ દોષ જણાયો એ જણાવશો તો વાત સાફ કરી શકાશે…

  Reply

 8. Chintan’s avatar

  થોડા સમય પહેલાં તમે શ્રેી અનિલ ચાવડાની ગઝલ વિશે કમેન્ટ કરી હતી એનાં સંદર્ભ માં કહું છું,,

  Reply

 9. વિવેક’s avatar

  @ ચિંતન:

  બે-ચાર શ્વાસની આ મને નાવડી મળી,
  સાગર મળ્યો અફાટ ને બસ, બે ઘડી મળી.

  મારા ગયા પછીથી કદર આવડી મળી,
  વાંચીને ગઝલો બોલ્યું કોઈ: “ફાંકડી મળી.”

  આખી ઉમર પ્રતિક્ષા હતી એ ઘડી મળી,
  સંવેદના સકળ મને જડ-શી ખડી મળી.

  – તમે રદીફની વાત કરો છો? પ્રસ્તુત ગઝલમાં આ ત્રણે શેર મત્લાના શેર ગણાય. પહેલો શેર ઉલા મત્લા અને બાકીના બંને શેર સાની મત્લા ગણાય…

  નાવડી, ઘડી. આવડી, ફાંકડી, ઘડી, ખડી – આ બધા કાફિયા સાથે ‘મળી’ રદીફ છે…

  આ ખુલાસા પછી પણ કોઈ દોષ નજરે ચડે છે, મિત્ર ?

  Reply

 10. Chintan’s avatar

  સાહેબ શ્રી મને તો ત્યાં પણ દોષ ન’તો દેખાતો..

  Reply

 11. dr.ketan karia’s avatar

  સંબંધમાં આ દિલ કશે આગળ ના જઈ શક્યું,
  જે પણ ગલી મળી એ ઘણી સાંકડી મળી.
  આ ગમ્યું…..

  Reply

 12. Jay Bhayani’s avatar

  સંબંધમાં આ દિલ કશે આગળ ના જઈ શક્યું,
  જે પણ ગલી મળી એ ઘણી સાંકડી મળી.

  અને
  તું શ્વાસ થઈને મારી ભીતર શબ્દને અડી,
  કાવ્યોને મારા જાણે પવન-પાવડી મળી.

  ખુબ જ ભાવનાત્મક અભિન’દન

  Reply

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *