વર્ષગાંઠની વધાઈ, સ્વયમ્ !

swayam_birthday
(હેપ્પી બર્થ ડે, સ્વયમ્ …..                              …ઉદયપુર, ૨૦૧૪)

*

આજે ચૌદમી નવેમ્બર, બાળદિન… મારા દીકરા સ્વયમ્ ની પણ વર્ષગાંઠ…

વહાલા સ્વયમ્ ને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ

*

Sitting
On the edge of nothingness
Endlessly
I wait
For the time
To topple into the echo
Of my tomorrow
Which may come like Godot…

– Vivek Manhar Tailor
(14-11-2014)

*

we three

5 thoughts on “વર્ષગાંઠની વધાઈ, સ્વયમ્ !

  1. જય શ્રીકૃષ્ણ વિવેકભાઈ,

    સ્વયમ ને અમારા તરફથી પણ જન્મદીન ની ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ…

  2. વર્ષગાંઠની વધાઈ, સ્વયમ્ ! 🙂

    ૯૯%, ૧%, અને ૧૦૦% -:)

Comments are closed.