રેતશીશી

road by Vivek Tailor
(માઇલોના માઇલ મારી અંદર….   …નામેરી, આસામ, ૨૦૧૦)

*

આપણે મળ્યાં ત્યારથી,
તેં કહ્યું,
તું મને માપ્યા કરે છે
માપ્યા કરે છે
માપ્યા જ કરે છે.
શું શું માપ્યું કહે તો…
મારી અંદર કેટલા રસ્તાઓ છે એ ?
કે એક એક રસ્તામાં કેટલી સદીઓ પથરાયેલી છે એ ?
એક એક સદીમાંથી કેટલી નદી પસાર થાય છે એ ?
એક એક નદીમાં થઈને કેટલા માઇલો રેલાતા રહે છે એ ?
એક એક માઇલમાં કેટલા સગપણ વેરાયાં છે એ ?
એક એક સગપણમાં કેટલી ક્ષણો શ્વાસ લે છે એ ?
એક એક ક્ષણમાં હું કેટલો ઢોળાયો છું એ ?
બોલ તો…
પણ શું તને ખબર પડી
કે
તારી માપવાની વ્યસ્તતા દરમિયાન
આપણી જિંદગીના હાથમાંથી કેટલાક ટુકડા
રેતીની જેમ ગરી પડ્યા…
ગરી ગયેલી એ રેતીને
ઊલટાવીને
ફરી હાથમાં લાવી શકાય
એવી કોઈ રેતશીશી
માપતી વખતે તને મારામાં જડી હતી ?

– વિવેક મનહર ટેલર
(૧૧-૦૮-૨૦૧૪)

*

sand by Vivek Tailor
(રેત પર લખ્યું છે તારું નામ….                     …નામેરી, આસામ, ૨૦૧૦)

 1. Rina’s avatar

  તારી માપવાની વ્યસ્તતા દરમિયાન
  આપણી જિંદગીના હાથમાંથી કેટલાક ટુકડા
  રેતીની જેમ ગરી પડ્યા…
  ગરી ગયેલી એ રેતીને
  ઊલટાવીને
  ફરી હાથમાં લાવી શકાય
  એવી કોઈ રેતશીશી
  માપતી વખતે તને મારામાં જડી હતી ?

  aahhh

  Reply

 2. Rekha Shukla’s avatar

  એક એક ક્ષણમાં હું કેટલો ઢોળાયો છું એ ?
  બોલ તો…ગરી ગયેલી એ રેતીને
  ઊલટાવીને ..ફરી હાથમાં લાવી શકાય
  એવી કોઈ રેતશીશી !!!વાહ વાહ !! સરસ રચના

  Reply

 3. nehal’s avatar

  Waah. …

  Reply

 4. j v Patel’s avatar

  વાહ વાહ !! સરસ રચના

  Reply

 5. suresh baxi’s avatar

  ખુબ સરસ્

  Reply

 6. smita parkar’s avatar

  એક એક ક્ષણમાં હું કેટલો ઢોળાયો છું એ ?
  બોલ તો…
  પણ શું તને ખબર પડી

  સુંદર કવિતા …વાચતા જ આહ ના નીકળે તો જ નવાઈ ઃ)

  Reply

 7. સુનીલ શાહ’s avatar

  ગરી ગયેલી એ રેતીને
  ઊલટાવીને
  ફરી હાથમાં લાવી શકાય
  એવી કોઈ રેતશીશી
  માપતી વખતે તને મારામાં જડી હતી ?
  વાહ કવિ…!

  Reply

 8. મીના છેડા’s avatar

  Reply

 9. pragnaju’s avatar

  રેતશીશી કાળની કેવી અજબ ભ્રમણા
  મૃગજળો થઇ કેટલા સરકી જતાં શમણાં
  આપણી જિંદગીના હાથમાંથી કેટલાક ટુકડા
  રેતીની જેમ ગરી પડ્યા…
  ગરી ગયેલી એ રેતીને
  ઊલટાવીને
  ફરી હાથમાં લાવી શકાય
  એવી કોઈ રેતશીશી
  માપતી વખતે તને મારામાં જડી હતી ?
  ખૂબ સરસ

  Reply

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *