ખુશી

જીવનમાં જ્યારે ચૌદિશે છલકાય છે ખુશી,
આંસુ બનીને આંખથી ઉભરાય છે ખુશી.

તું આવ કે ન આવ, કહી દે કે આવશે,
જો! કેવી આ તરફ પછી વળ ખાય છે ખુશી.

વિશ્વાસ એકમાત્ર છે આધાર આપણો,
તૂટી ગયો એ જ્યારથી, સંતાય છે ખુશી.

ગાંડી ! રડી નથી પડ્યો, તું વાત મારી માન,
જોઈ તને યુગો પછી મલકાય છે ખુશી.

સરનામું જ્યારથી તું આ દિલનું ત્યજી ગઈ,
આવીને પાછી ઘરથી વળી જાય છે ખુશી.

-વિવેક મનહર ટેલર

5 thoughts on “ખુશી

 1. ગાંડી ! રડી નથી પડ્યો, તું વાત મારી માન,
  જોઈ તને યુગો પછી ઊભરાય છે ખુશી.

  Amazing.

 2. nice gazal, after read this gazal i thenk there no word above “KHUSHI”

 3. તું આવ કે ન આવ, કહી દે કે આવશે,
  જો! કેવી આ તરફ પછી વળ ખાય છે ખુશી.

  વાહ!

Comments are closed.