સામાન

Luggage2 by Vivek
(સામાન સૌ બરસ કા હૈ…       …ન્યુજર્સી એરપૉર્ટ, ૨૦૧૧)

*

તમને તો ખાલી હાથે ખાલી સાથે ચાલવામાં જ રસ હતો.
પણ એણે તો ઢગલો શૉપિંગ કર્યું હતું
ને પછી
અડધોઅડધ સામાન ઉંચકવામાં
તમારી મદદ પણ માંગી.
મદદ શું માંગી, પધરાવી જ દીધો…
પછી
અડધે રસ્તે
એને સમજાઈ ગયું
ને
એણે તો બધો સામાન ફગાવી દીધો.
હા, લગભગ બધો જ.
પણ તમે એ ન કરી શક્યા.
ન જ કરી શકો ને?
તમારી પાસે ક્યાં તમારો પોતાનો સામાન હતો ?
એટલે
એ લંગડાવા ને તમે ઘસડાવા માંડ્યા.
હાસ્તો,
બે પગ કંઈ થોડા અલગ-અલગ દિશામાં ચાલી શકે?

– વિવેક મનહર ટેલર
(૧૪-૦૨-૨૦૧૩)

*

Luggage by Vivek
(મેરા કુછ સામાન…                             …ન્યુજર્સી એરપૉર્ટ, ૨૦૧૧)

7 thoughts on “સામાન

 1. તમારી પાસે ક્યાં તમારો પોતાનો સામાન હતો ?
  વાહ કવિ !!!

 2. બે પગ…અને કુછસામાન ….ઘસડાયા વગર થોડો છુટકો છે !!!

 3. અરે વાહ સરસ મજાની રચના …..હાસ્તો,
  બે પગ કંઈ થોડા અલગ-અલગ દિશામાં ચાલી શકે?

 4. તમારોઅ સામાન જ ક્યાં હ્તો ???????????????
  સરસ વાત અલિપ્તતાની કરી , અભિનદન………….

 5. તમારી પાસે ક્યાં તમારો પોતાનો સામાન હતો ?
  —————–
  બે પગ કંઈ થોડા અલગ-અલગ દિશામાં ચાલી શકે?

  બંને પંક્તિમાં જુદી જુદી રીતે સ-રસ કાવ્યત્વ સધાય છે…

Comments are closed.