સામાન

Luggage2 by Vivek
(સામાન સૌ બરસ કા હૈ…       …ન્યુજર્સી એરપૉર્ટ, ૨૦૧૧)

*

તમને તો ખાલી હાથે ખાલી સાથે ચાલવામાં જ રસ હતો.
પણ એણે તો ઢગલો શૉપિંગ કર્યું હતું
ને પછી
અડધોઅડધ સામાન ઉંચકવામાં
તમારી મદદ પણ માંગી.
મદદ શું માંગી, પધરાવી જ દીધો…
પછી
અડધે રસ્તે
એને સમજાઈ ગયું
ને
એણે તો બધો સામાન ફગાવી દીધો.
હા, લગભગ બધો જ.
પણ તમે એ ન કરી શક્યા.
ન જ કરી શકો ને?
તમારી પાસે ક્યાં તમારો પોતાનો સામાન હતો ?
એટલે
એ લંગડાવા ને તમે ઘસડાવા માંડ્યા.
હાસ્તો,
બે પગ કંઈ થોડા અલગ-અલગ દિશામાં ચાલી શકે?

– વિવેક મનહર ટેલર
(૧૪-૦૨-૨૦૧૩)

*

Luggage by Vivek
(મેરા કુછ સામાન…                             …ન્યુજર્સી એરપૉર્ટ, ૨૦૧૧)

 1. naresh’s avatar

  મેરા કુસ સામાન…………..

  Reply

 2. નેહા પુરોહિત’s avatar

  તમારી પાસે ક્યાં તમારો પોતાનો સામાન હતો ?
  વાહ કવિ !!!

  Reply

 3. Darshana Bhatt’s avatar

  બે પગ…અને કુછસામાન ….ઘસડાયા વગર થોડો છુટકો છે !!!

  Reply

 4. Rekha shukla(Chicago)’s avatar

  અરે વાહ સરસ મજાની રચના …..હાસ્તો,
  બે પગ કંઈ થોડા અલગ-અલગ દિશામાં ચાલી શકે?

  Reply

 5. Maheshchandra Naik (Canada)’s avatar

  તમારોઅ સામાન જ ક્યાં હ્તો ???????????????
  સરસ વાત અલિપ્તતાની કરી , અભિનદન………….

  Reply

 6. Anil Chavda’s avatar

  તમારી પાસે ક્યાં તમારો પોતાનો સામાન હતો ?
  —————–
  બે પગ કંઈ થોડા અલગ-અલગ દિશામાં ચાલી શકે?

  બંને પંક્તિમાં જુદી જુદી રીતે સ-રસ કાવ્યત્વ સધાય છે…

  Reply

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *