એક લોથલ વસે છે મારામાં

Lothal by vivek tailor
(એક લોથલ…                     …લોથલ, ઓક્ટોબર, ૨૦૦૯)

*

આ શું બોજલ વસે છે મારામાં ?
કોણ રોતલ વસે છે મારામાં ?

ભીતરે કેટલું દટાયું છે !
– એક લોથલ વસે છે મારામાં.

ખાલી કરતો રહું છું, થાય નહીં
શું છલોછલ વસે છે મારામાં ?

કેમ કાયમનું ઘર કરી લે છે?
બે’ક જો પલ વસે છે મારામાં.

તોડશે શી રીતે અબોલા તું ?
સાત ઓઝલ વસે છે મારામાં.

આમ એ ક્યાંય પણ નહીં જડશે,
આમ total વસે છે મારામાં.

નામ મારુંય છે છ અક્ષરનું,
પણ શું સોનલ વસે છે મારામાં?

– વિવેક મનહર ટેલર
(૦૪-૦૪-૨૦૧૩)

*

Lothal by vivek tailor
(સૂતેલો ઇતિહાસ…                          …લોથલ, ઓક્ટોબર, ૨૦૦૯)

6 thoughts on “એક લોથલ વસે છે મારામાં

 1. ભીતરે કેટલું દટાયું છે !
  – એક લોથલ વસે છે મારામાં.

  વાહ !

 2. ભીતરે કેટલું દટાયું છે !
  – એક લોથલ વસે છે મારામાં.

  Waaaah

 3. રમેશ પારેખ યાદ આવી ગયાં, છ અક્ષરની માયા ન્યારી છે…

 4. ભીતરે કેટલું દટાયું છે !
  – એક લોથલ વસે છે મારામાં.

  નામ મારુંય છે છ અક્ષરનું,
  પણ શું સોનલ વસે છે મારામાં?

  વાહ … મજાના કાફિયા .. સરસ ગઝલ.

Comments are closed.