એક લોથલ વસે છે મારામાં

Lothal by vivek tailor
(એક લોથલ…                     …લોથલ, ઓક્ટોબર, ૨૦૦૯)

*

આ શું બોજલ વસે છે મારામાં ?
કોણ રોતલ વસે છે મારામાં ?

ભીતરે કેટલું દટાયું છે !
– એક લોથલ વસે છે મારામાં.

ખાલી કરતો રહું છું, થાય નહીં
શું છલોછલ વસે છે મારામાં ?

કેમ કાયમનું ઘર કરી લે છે?
બે’ક જો પલ વસે છે મારામાં.

તોડશે શી રીતે અબોલા તું ?
સાત ઓઝલ વસે છે મારામાં.

આમ એ ક્યાંય પણ નહીં જડશે,
આમ total વસે છે મારામાં.

નામ મારુંય છે છ અક્ષરનું,
પણ શું સોનલ વસે છે મારામાં?

– વિવેક મનહર ટેલર
(૦૪-૦૪-૨૦૧૩)

*

Lothal by vivek tailor
(સૂતેલો ઇતિહાસ…                          …લોથલ, ઓક્ટોબર, ૨૦૦૯)

6 comments

 1. મીના છેડા’s avatar

  ભીતરે કેટલું દટાયું છે !
  – એક લોથલ વસે છે મારામાં.

  વાહ !

 2. Rina’s avatar

  ભીતરે કેટલું દટાયું છે !
  – એક લોથલ વસે છે મારામાં.

  Waaaah

 3. હેમંત પુણેકર’s avatar

  સરસ રચના! લોથલ, છલોછલ, total અને સોનલ વાળા શેરની ખાસ મજા!

 4. હેમંત પુણેકર’s avatar

  સરસ ગઝલ! લોથલ, છલોછલ, ટોટલ અને સોનલની ખાસ મજા!

 5. perpoto’s avatar

  રમેશ પારેખ યાદ આવી ગયાં, છ અક્ષરની માયા ન્યારી છે…

 6. Daxesh Contractor’s avatar

  ભીતરે કેટલું દટાયું છે !
  – એક લોથલ વસે છે મારામાં.

  નામ મારુંય છે છ અક્ષરનું,
  પણ શું સોનલ વસે છે મારામાં?

  વાહ … મજાના કાફિયા .. સરસ ગઝલ.

Comments are now closed.