ઉમેરો

P9114526
(કળા…ખાલી મોરનો જ ઈજારો?                    ….ઑગસ્ટ, ૨૦૦૭)

*

પ્રકાશિત કૃતિઓની શૃંખલામાં ત્રણ વધુ કૃતિઓનો ઉમેરો. જુન-૨૦૦૮ના “સંવેદન” માસિકમાં પ્રગટ થયેલી ત્રણ ગઝલો. (તંત્રી શ્રી જનક નાયક)

Samvedan - Paani bharel vaadalo ne
(આ ગઝલ ‘સંવેદન’ ઉપરાંત નવનીત સમર્પણ, બુદ્ધિપ્રકાશ, શબ્દસૃષ્ટિ, અને જનક નાયક સંપાદિત ગઝલે-સુરતમાં આ અગાઉ પ્રગટ થઈ ચૂકી છે. આ ગઝલ અને એ વિશે મિત્રોના આ બ્લૉગ પરના પ્રતિભાવ અહીં જુઓ)

*

Samvedan - Hu kashu pan kahu to
(આ ગઝલ અને એ વિશે મિત્રોના પ્રતિભાવ અહીં જુઓ)

*

Samvedan - mane na puchh ke
(આ ગઝલ ‘સંવેદન’ ઉપરાંત લંડનથી પ્રગટ થતા ઑપિનિયન, કવિલોક, ગઝલવિશ્વ તથા કવિ સામયિકમાં આ અગાઉ પ્રગટ થઈ ચૂકી છે. આ ગઝલ અને એ વિશે મિત્રોના આ બ્લૉગ પરના પ્રતિભાવ અહીં જુઓ)

5 thoughts on “ઉમેરો

 1. સિદ્ધિમાં વધુ એક યશકલગીનો ઉમેરો થયો તેના આનંદના ભાગીદાર બનાવવા બદલ ધન્યવાદ્
  ઉમેરો,
  ઓછા કરો,
  ગુણો
  અને
  ભાગો.
  આજ તો છેઃ-
  જન્મ,
  મૃત્યુ,
  કુટુંબ
  અને
  વિભાજન.

 2. યુનિકોડમાં વાંચેલી રચનાને નક્કર છપાઈમાં જોવાનો એક અનેરો આનંદ હોય છે. અભિનંદન.

  કાવ્યસંગ્રહ તરફ લઈ જતું દરેક પગલું મહત્વનું બની રહો.

 3. અભિનંદન ……

  ઉમેરો થતો જ રહે તેવી અભ્યર્થના સહ ……

Comments are closed.