અંજની-ત્રયી : ૦૩ : વ્યાખ્યા

Sunset at Grand canyon
(હું ત્યાં ત્યાં છું, તું જ્યાં જ્યાં છે….         …ગ્રાન્ડ કેન્યન, એરિઝોના, ૨૦૧૧)

*

અંજની-ત્રિવેણીનો આ ત્રીજો અને આખરી પ્રવાહ… આલિંગનનો રોમાંચ, એનું મીઠું સ્મરણ- આ બધું ઓગળી- ઓળંગી ગયા પછી ? જ્યારે કશું ન રહે એ ક્ષણ જ પ્રેમના સાક્ષાત્કારની ક્ષણ છે…

૦૩.

પગની નીચે ધરતી ક્યાં છે ?
હું ત્યાં ત્યાં છું, તું જ્યાં જ્યાં છે,
પ્રેમની મારા મનમાં, પ્રિયતમ !
.                            બસ, આ વ્યાખ્યા છે.

ક્યા પાયા હૈ, ક્યા થા બોયા ?
જ્યોં જ્યોં પાઉં, ત્યોં ત્યોં ખોયા,
સફળ મનોરથ, સકળ તીરથ મેં
.                            તારામાં જોયા.

-વિવેક મનહર ટેલર
(૧૦-૦૨-૨૦૧૩)

*

girl katchh
(હું મને ક્યાંય પણ જડતી નથી…      …કચ્છ, ૨૦૦૯)

9 thoughts on “અંજની-ત્રયી : ૦૩ : વ્યાખ્યા

  1. સાન્સારિકતા નિ નિવ્રુતિ પચિ મધુર યાદો નુ સુન્દર ચિત્ર

  2. અંજની-ત્રયી સુંદર ચિત્રો સાથે માણવા લાયક થઈ છે!
    વિવેકભાઈ, આપને જન્મ-દિવસ પર અને આ બ્લોગના આઠમા વર્ષના પ્રવેશ પર હાર્દિક અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ!!

  3. બહુ જ સુઁદર હ્રદયઁગમ અનુભુતિ અને દર્શન્.

  4. હિન્દી ગુજરાતીનો સમન્વય ધ્યાનાકર્ષક છે વિવેકભાઈ

Comments are closed.