જીભડો

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
(એકલદોકલ….            …ગરમાળો, એપ્રિલ, ૨૦૧૨)

*

ભર અષાઢે
લીલાછમ્મ ગરમાળા પર
એક પીળચટ્ટી સેર
બિલકુલ એકલદોકલ
લચી પડી છે –
જાણે
ગેરવલ્લે ગયેલા ચોમાસાને
જીભડો ન કાઢતી હોય !

– વિવેક મનહર ટેલર
(૦૮-૦૮-૨૦૧૨)

*

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
(જીભડો…                                      …ગરમાળો, એપ્રિલ, ૨૦૧૨)

7 comments

 1. મીના છેડા’s avatar

  સુંદર કટાક્ષ કલ્પના…

 2. perpoto’s avatar

  જીભડો વિશે હાયકુ

  thhot chomasu

  kadhe jibhado vanko

  akkashe vij

 3. perpoto’s avatar

  ઠોઠ ચોમાસુ

  કાઢે જીભડો લાંબો

  આકાશે વીજ

 4. Rina’s avatar

  what an imagination!!!!

 5. kanaiya patel RADHE’s avatar

  સુન્દર

 6. Rita’s avatar

  સુન્દર કલ્પના …..

Comments are now closed.