રજાની મજા….

સાઇટમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ઊભી થયેલી તકનિકી સમસ્યાઓનું મૂળ શોધવા અને શક્ય બને તો સુધારો કરવા માટે હાલ પૂરતું એક નાનકડું વેકેશન…

મળતા રહીશું…. શબ્દોના રસ્તે !

સસ્નેહ,

આપનો જ,

વિવેક

 1. Rina’s avatar

  ઃ(ઃ(

  Reply

 2. rajesh mahant’s avatar

  જેમ બને એમ જલદિ

  Reply

 3. Nitin Desai’s avatar

  ભૂખ્યા રહ્યા હોઈએ એવુ લાગે છે.

  Reply

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *