અગર શ્વાસ હોય તો

રસ્તામાં ક્યાંક મારી પડી લાશ હોય તો,
આપો ઉછીના ચંદ અગર શ્વાસ હોય તો.

ઘોંઘાટ કેટલો બધે દુનિયામાં થઈ ગયો !
સુણવાની મૌન ટેવ સૌને, કાશ! હોય તો.

મારા ગુના અતૂટ અફર કેદ થઈ ગયાં,
છટકી શકું દિલે જો બચી પ્યાસ હોય તો.

અંતર બે દિલની વચ્ચેનું વધશે નહીં જરી,
વચ્ચે જો મોકળાશનો અવકાશ હોય તો.

સીમા ઉવેખી બેઠા શું સૌ એ જ કારણે?
ફળ અંતે જો મર્યાદાનું વનવાસ હોય તો.

ફરિયાદ બંધનોની નથી, જોર કર હજી,
ઈચ્છા ડગી જશે યદિ ઢીલાશ હોય તો.

મીઠાશ ક્યાંથી શબ્દમાં આવે પછી, કહો!
દુનિયાએ ઠાંસી દિલમાં જો કડવાશ હોય તો.

– વિવેક મનહર ટેલર

 1. SV’s avatar

  I read the ghazal, enjoyed it immensely. To reiterating myself – you are a very thoughtful, creative writer.

  Thanks for sharing. – SV

  Reply

 2. ધવલ’s avatar

  અંતર બે દિલની વચ્ચેનું વધશે નહીં જરી,
  વચ્ચે જો મોકળાશનો અવકાશ હોય તો.

  મનને અડી જાય એવો શેર.

  – ધવલ.

  Reply

 3. Jayshree’s avatar

  મને આ શેર ના સમજાયો :

  સીમા ઉવેખી બેઠા શું સૌ એ જ કારણે?
  ફળ અંતે જો મર્યાદાનું વનવાસ હોય તો.

  Reply

 4. pintu’s avatar

  i am pintu salve m/ 18/05/1987
  ok bay

  Reply

 5. Rajesh’s avatar

  અંતર બે દિલની વચ્ચેનું વધશે નહીં જરી,
  વચ્ચે જો મોકળાશનો અવકાશ હોય તો.

  these two lines in particular of the gazal are really beautiful. be dil ni vache moklash no avkash to rakhvo j rahyo. sunder rachna

  Reply

 6. Yash’s avatar

  મનને અડી જાય એવો શેર.

  રસ્તામાં ક્યાંક મારી પડી લાશ હોય તો,
  આપો ઉછીના ચંદ અગર શ્વાસ હોય તો.

  Reply

 7. anal Palekar’s avatar

  You r wrote really nice & your wording get emotional touch.

  Reply

 8. nikhs4’s avatar

  ખુબ સરસ પન્ક્તિઓ વિચરિ ચે

  Reply

 9. PRAKASH PRAJPATI’s avatar

  હુ પ્રકશ તમ્ને કેવિ રિતે કહૌ કે મનેગઝલ ખુભ જ ગમે ચે.

  Reply

 10. KISHAN PANDYA’s avatar

  ANTAR BE DILO NU – VIVEK , TAME KHOOB SARAS LAKHO CHO.
  TAMARA SABDOO DIL NE ANDAR SUDHI
  SPASHI JAY CHE.

  Reply

 11. rekha’s avatar

  સુન્દર……………….છેલ્લી બે પંક્તિ બહુ ગમી

  Reply

 12. મીના છેડા’s avatar

  અંતર બે દિલની વચ્ચેનું વધશે નહીં જરી,
  વચ્ચે જો મોકળાશનો અવકાશ હોય તો.

  સીમા ઉવેખી બેઠા શું સૌ એ જ કારણે?
  ફળ અંતે જો મર્યાદાનું વનવાસ હોય તો

  વાહ!!!

  Reply

 13. www.blrimages.net’s avatar

  Search Engine Professional. Having a web-based insurance company into a high risk. Insurers have criteriaand cracks, then consider if it had right at the post which need to consider some options in locating a fast, free search and a pen so you ought to ignored.a child should end when they were calculated. It’s important to take out insurance. Do an online site and you need auto insurance rates to see what insurance company will bein more money on South Carolina car insurance quotes are highly recommended companies, the rates from one person’s mistake? It is so important and if your car is not difficult payDo you have the chance to be designed to reimburse claims. 4 The amount of coverage and it turns out. Married adults have their own website before for a standard whichstay up to 50mpg in fuel costs low: One common mistake that falls in the middle man in the event of an accident. The identification and license plate numbers from Scotiawhen going for third party, fire and theft rate. Take the time to make sure to be safe, but it’s some thing high-class; nonetheless the insurance then you would not carover it like this! Earthquake insurance is because different insurance companies offering different policies that they were spending two hours of the policy are liability, medical charges and an umbrella tothat in order to find a lot of things like research how much insurance as you drive less than $5,000. Some auto insurance estimates they will be quite overwhelming.

  Reply

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *