છૂટ છે તને

અડધી રમતથી ઊઠવાની છૂટ છે તને,
તારી શરતથી જીતવાની છૂટ છે તને.

વાતો જો થઈ શકે તો દિલે બોજ ના રહે,
સીવેલા હોઠ લઈ જવાની છૂટ છે તને.

ખાલી જગા સમાન આ જીવન હવે થયું,
પૂરી શકે એ પૂરવાની છૂટ છે તને.

મરજીથી તારી ગઈ છે તું, મનફાવે ત્યારે, યાર!
ખૂલ્લાં છે દ્વાર, આવવાની છૂટ છે તને.

નિશ્ચય છે મારો, હું તને પામું આ જન્મમાં,
ચોર્યાસી લાખ વેઠવાની છૂટ છે તને.

આ આંગળીના શ્વાસમાં થઈ શબ્દની હવા,
આશ્રિતને પ્રાણ બક્ષવાની છૂટ છે તને.

-વિવેક મનહર ટેલર

7 comments

 1. વિશાલ મોણપરા’s avatar

  સંબંધોની સાથે માનવતાનો પણ અંત લાવે તો
  વસંતને પાનખરમાં ડુબાડવાની છુટ છે તને

 2. Dr. Yatish Lapsiwala’s avatar

  very excited to see u in words on blog. Interesting use of net.
  The work- Just excellent!

 3. પ્રત્યાયન’s avatar

  આવવાની છૂટ છે, પણ જવાની છૂટ નૈ,
  આ સભાનો છે નિયમ, તોડવાની છૂટ નૈ.

 4. meena chheda’s avatar

  laagni na dariya mai bharti chhe aem to
  hoi jo tari ichha kora rahevani chhut chhe tane.

  -meena chheda

 5. Jayshree’s avatar

  મરજી થી તારી ગઈ છે તું, મનફાવે ત્યારે, યાર!
  ખૂલ્લાં છે દ્વાર, આવવાની છૂટ છે તને.

  Very Nice. આટલી મોકળાશ જો સંબંધોમાં હોય, તો કદાચ કોઇને કશે જવાની જરૂર જ ના રહે.

 6. surati vishal , sonsak’s avatar

  આ શે’ર ઘણી પત્નીને કંઇક કહી જાય છે

  મરજી થી તારી ગઈ છે તું, મનફાવે ત્યારે, યાર!
  ખૂલ્લાં છે દ્વાર, આવવાની છૂટ છે તને.

  …મને લાગે છે આ શે’ર વાંચ્યાં પછી ઘણી પત્ની સાસરે પાછી આવી જ્શે.

Comments are now closed.