શબ્દ

(ગુજરાત વિદ્યાસભા દ્વારા પ્રકાશિત ‘બુદ્ધિપ્રકાશ’ માસિકના માર્ચ-૨૦૦૭ના અંકમાં પ્રકાશિત આ ગઝલ આપ અગાઉ આ બ્લોગ પર માણી ચૂક્યા છો.)

5 thoughts on “શબ્દ

 1. that y sir શબ્દો છે શ્વાસ tamara……..now it perfect…..so nice ગઝલ sir ,,,,,thx for it

 2. aap ni rachnao vaividhya sabhar arthpurna ane maulik vishayma ane rajuaatma pan hoi chhe

  ane kavi hridaya j aa sarjanni prakriya samji sake
  je aap ghani j sunder rite raju kari chhe
  balki adbhut rite…………

  khare j aapna shvaasma shabda ane dilma pan dhadkan
  shabda j hashe to j qwality and quantity maintain thai sake ……….

  congratulations………..

  Pinki.

Comments are closed.