તુર્ત જ

P5250138
(ફાટું ભરીને સોનું….             …સૂર્યોદય, નોર્થ રિમ, ગ્રાન્ડ કેન્યન, ૨૫-૦૫-૧૧)

*

સૂરજ ઢળતાં જ બદલાઈ જશે વાતાવરણ તુર્ત જ,
જશે જ્યાં તું, વિકટ થઈ પડશે મારે શ્વાસ પણ તુર્ત જ;
ભલે તું જાય છે પણ યાદ પરનો હક તો રહેવા દે,
‘સ્મરણ’ના ‘સ’ વિના તો થઈ જશે મારું ‘મરણ’ તુર્ત જ.

-વિવેક મનહર ટેલર
(૧૩-૧૨-૨૦૧૧)

*

P5167404
(ગતિ અને ગંતવ્ય….        …રિપ્લી’સ બિલિવ ઇટ ઓર નૉટ, ન્યૂ યૉર્ક, ૧૬-૦૫-૧૧)

20 comments

  1. મીના છેડા’s avatar

    શ્રેષ્ઠ !

  2. Rina’s avatar

    Waah….

  3. Rajesh Dungrani’s avatar

    nice images..!

    ekma Suryodaya ae ekma suryasta…………!

  4. jahnvi’s avatar

    વાહ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્!

  5. urvashi parekh’s avatar

    ખુબજ સરસ.

  6. pragnaju’s avatar

    ભલે તું જાય છે પણ યાદ પરનો હક તો રહેવા દે,
    ‘સ્મરણ’ના ‘સ’ વિના તો થઈ જશે મારું ‘મરણ’ તુર્ત જ.
    ખૂબ સરસ
    યાદ
    પ્રણયની ગોશ્ઠિમા દોટ મુકીને મળવાનુ યાદ છે,
    વિરહના ધીમા ડગલે પાછા ફરવાનુય યાદ છે.
    વન્ટોળે હિલોળા લેતા ધબકાર હૈયાના યાદ છે,
    વર્ષાના પ્રથમ આગમને ધરતીની સુગન્ધ યાદ છે… મને યાદ ફરી ફરી આવે મને યાદ ફરી ફરી આવે મારા અંતરને રડાવે મને યાદ ફરી ફરી આવે મારા અંતરને રડાવે જીવન વીણા તાર બસૂરા રાગો મારા રહ્યાં અધૂરા જીવન વીણા તાર બસૂરા રાગો મારા રહ્યાં અધૂરા મારા જીવનમાં આવી ને શાને ગઈ તું ચાલી રે….

    પણ તારી યાદ તો અમારી પાસે રહેશે

  7. Kirtikant Purohit’s avatar

    સરસ મુક્તક્.

  8. Akbar Lokhandwala’s avatar

    To good without I is without world……
    world within….

  9. Shaila Munshaw’s avatar

    ‘સ્મરણ’ના ‘સ’ વિના તો થઈ જશે મારું ‘મરણ’ તુર્ત જ.

    nice thought.

  10. sevakneeta’s avatar

    સુન્દર વાત.

  11. kokila’s avatar

    સરસ કવિત

  12. Anil Chavda’s avatar

    સરસ મુક્તક

  13. dinesh’s avatar

    સરસ, હ્ર્દય સ્પર્શિ

  14. dr.shrirang vyas.’s avatar

    its a real tribute to the year 2011.

  15. jayesh rajvir’s avatar

    ખુબ જ સુન્દર સાહેબજી.

  16. Manjula’s avatar

    તુર્તજ ગઝલ મને બહુ ગમેી

  17. kiran mehta’s avatar

    મસ્ત મુક્તક

Comments are now closed.