આમ ચાલે છે અમેરિકા… કડી 2

ગયા શનિવારે આપણે અમેરિકાને ગતિશીલ રાખતા કેટલાક પ્રકારના વાહન જોયા… આ કડીમાં બાકીના એવા કેટલાક પરિબળો જે અમેરિકાને સદૈવ ચલાયમાન રાખે છે… આ સિવાય પણ સેંકડો પ્રકારના સાધન-વાહન અમેરિકામાં હોવના જ પણ મારી નજરે દોઢ મહિનામાં જે પણ અલગ અલગ ‘વેરાઇટિઝ’ ચડી એનો આ નાનકડો રસથાળ આ અઠવાડિયે ફરી એકવાર… કલમના બદલે આજે કેમેરાની કવિતા… આશા છે આપને ગમશે…
*

P5198592

(ટાઇટેનિકના પંથે…..??)

*

P1013641

(ઝીપ…ઝેપ્પ…ઝુમ્મ…..                               ….સામા કાંઠે કેનેડા)

*

P6062614

(આ તો તારી ને મારી વાત… )

*

P5177814

(મનના માલિક તારી મોજના હલેસે ફાવે ત્યાં એને હંકારી તું જા)

*

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(એણે આભનું નિશાન ભલું તાક્યું, બાકી ન કાંઈ રાખ્યું…)

*

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(મહાસાગરમાં હું એક બિંદુ…. )

*

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराटा हूँ…)

*

P5106433

( અરે… અમેરિકામાં આ વાહન પણ???? )

*

P5167334

(મશીન અને મોટરની દુનિયાથી દૂર )

*

P5177697

(ગોરસ લ્યો રે… કોઈ ગોરસ લ્યો રે….)

*

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(કૂતરા ગાડી)

*

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(એક વાહન આ પણ… )

*

P1013374

(ધ બેસ્ટ થિંગ ઇન અમેરિકા…..)

*

P1013592

(અને આ વાહન બધામાં ઉત્તમ, ખરું ને? )

18 thoughts on “આમ ચાલે છે અમેરિકા… કડી 2

  1. Vivekbhai,

    Superb collection!!! we saw america at home in India.

    pl keep it up.

    hemant

Comments are closed.