આખી મારી જાત ધરી દઉં…

pahalgam by Vivek Tailor
(એક જ વાદળ…                                …પહલગામ, કાશ્મીર, ૨૦૧૪)

*

આખો દિવસ મસ્ત વીતી જાય, મેસેજ એવો એક કરી દઉં ?
મેસેજ એક જ શાને, વહાલી ! આખી મારી જાત ધરી દઉં…

એક જ વાદળ વરસે તો પણ બોલો, કેટકેટલું વરસે ?
એક જ સપનું ફરી ફરીને, કહો, કેટલા રંગ પાથરશે ?
લાખ ભલે હો વહાલી તો પણ કેવળ એક ઇચ્છાની તરસે
બોલ આ જીવતરમાં તું કેટલા દિવસો, કેટલી રાતો ગણશે ?
તું બોલે તો લખ લખ દરિયા રંગ-રંગના ફરી ફરી દઉં.
મેસેજ એક જ શાને, વહાલી ! આખી મારી જાત ધરી દઉં…

દરવાજાની જેમ જ આજે મારી અંદર ખૂલી દીવાલો,
બારે મેઘની જેમ જ ખાંગા થઈ વરસે છે કૈંક સવાલો;
કેટલાં સ્વપ્નાંઓનો ચૂરો, કેટલી ઇચ્છા તણો મલાદો-
ખભે ઉપાડી તું જીવી છે ? વાત કરું શું ? વાત જવા દો…
મોડો મોડો હા, સમજ્યો છું તો શીદ હજીયે જરી જરી દઉં !
મેસેજ એક જ શાને, વહાલી ! આખી મારી જાત ધરી દઉં…

– વિવેક મનહર ટેલર
(૧૦-૦૩-૧૨/૨૪-૦૬/૩૧-૦૭-૧૪)

*

Betaab wadi by Vivek Tailor
(બોલ તો વહાલી…                           ….બેતાબ વેલી, કાશ્મીર, ૨૦૧૪)

9 thoughts on “આખી મારી જાત ધરી દઉં…

 1. મોડો મોડો હા, સમજ્યો છુ તો શીદ હજીયે જરી જરી દઉ,
  મેસેજ એક જ શાને વહાલી,આખી મારિ જાત ધરી દઉ. ખુબ સરસ.

 2. દરવાજાની જેમ જ આજે મારી અંદર ખૂલી દીવાલો,
  બારે મેઘની જેમ જ ખાંગા થઈ વરસે છે કૈંક સવાલો;
  કેટલાં સ્વપ્નાંઓનો ચૂરો, કેટલી ઇચ્છા તણો મલાદો-
  ખભે ઉપાડી તું જીવી છે ? વાત કરું શું ? વાત જવા દો…
  મોડો મોડો હા, સમજ્યો છું તો શીદ હજીયે જરી જરી દઉં !
  મેસેજ એક જ શાને, વહાલી ! આખી મારી જાત ધરી દઉં…

  મસ્ત

 3. Once again nicest of you could enjoy a lot Sir,,,, Please keep it up …
  with regards…
  vinod

 4. સરસ નઝમ ની આ પંક્તિઓ ખૂબ ગમી
  મોડો મોડો હા, સમજ્યો છું તો શીદ હજીયે જરી જરી દઉં !
  મેસેજ એક જ શાને, વહાલી ! આખી મારી જાત ધરી દઉં…
  … માનસિકતાના અણસારા કંઈક આવા હતા. કોઈ પણ જાતના ફેરફાર વિના એ અણસારા જ અહીં ધરી દીધા

 5. વહાલી ! આખી મારી જાત ધરી દઉં…………….ખુબ સરસ….!! વાહ…

Comments are closed.