ચાંદની

ખીલી ને સોળે કળા એ ઝળહળે છે ચાંદની,
કંઈ ને કંઈ બહાનું કરી તુજને અડે છે ચાંદની.

વગડામાં નક્કી તું થઈ ને વાટ પથરાઈ હશે,
એટલે તો ચોતરફ આ ટમટમે છે ચાંદની.

ચંઢ્રનાં અરમાન વેરાયાં હશે શું સૃષ્ટિ માં?
ફોજ તારાઓની લઈને નીકળે છે ચાંદની.

છે ઊછીનું તેજ તોયે ઠારતું, ના બાળતું,
લેણ-દેણી ની રસમ ગર્વિત કરે છે ચાંદની.

આ અમાવસ બારમાસી થઈ મને પીડી રહી,
ચાંદ સમ તું ગઈ એ દિ’ થી ક્યાં ઊગે છે ચાંદની ?!

શ્વાસ માં મુજ તેજ નો લય થઈ ગઝલ રેલાય છે,
જ્યારે-જ્યારે શબ્દ ને મારાં અડે છે ચાંદની.

– વિવેક મનહર ટેલર

 1. narmad’s avatar

  છે ઊછીનું તેજ તોયે ઠારતું, ના બાળતું,
  લેણ-દેણી ની રસમ ગર્વિત કરે છે ચાંદની.

  ખૂબ સુંદર !

  -ધવલ.

  Reply

 2. pankaj’s avatar

  hello after read you sand the uk and after you reply me……

  Reply

 3. Rajesh’s avatar

  ચંઢ્રનાં અરમાન વેરાયાં હશે શું સૃષ્ટિ માં?
  ફોજ તારાઓની લઈને નીકળે છે ચાંદની.

  shun kalpana kari chhe? waah Dr. Vivek, itis really grat and further,

  છે ઊછીનું તેજ તોયે ઠારતું, ના બાળતું,
  લેણ-દેણી ની રસમ ગર્વિત કરે છે ચાંદની.

  again ahin ek sunder rasam batavi chhe chandni ni. uchhinu tej laine pan chand premiyo na ne bija samanya loko na dil ne thare j chhe, kadi pan baltu nathi. very good

  Reply

 4. manish hirani’s avatar

  i am very impress for this poime bcz my girl name is like this you can understande love filling
  than’s for this poime

  Reply

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *